STRONA GŁÓWNA

Procedury profilaktyczne zapewniające bezpieczne warunki pracy personelu szkoły oraz bezpieczne warunki nauczania dla dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożenia wirusem SARS-CoV2

______________________________________________________________________________________________________________

KONTAKT TELEFONICZNY Z DYREKTOREM SZKOŁY

601 904 730


______________________________________________________________________________________________________________

Informacja

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie, które odbędzie się 21.09.2020r. o godz.17-tej
na
szkolnej sali gimnastycznej. Celem spotkania będzie ustalenie funkcjonowania pracy szkoły
i przedszkola w Gałkowicach.

Proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja rąk, zakrycie ust i nosa(maseczki) oraz zachowanie bezpiecznego  dystansu

                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dyrektor

Magdalena Mroczek


______________________________________________________________________________________________________________
Drodzy Rodzice !

Informujemy, że wyprawkę dla dzieci przedszkolnych sponsoruje Stowarzyszenie.


Pozdrawiamy
Zarząd Stowarzyszenia

________________________________________________________________________________

REKRUTACJA 2020/2021DYŻURY PRACOWNIKÓW PPP

                                                          Informacje ogólne
Misją naszej szkoły jest stworzenie miejsca,
gdzie warunki do nauki znajdzie każde dziecko,
gdzie przekazuje mu się wiedzę i kształtuje umiejętności,
motywuje do systematycznej pracy,
budzi talenty, kształtuje zainteresowania i pasje.

        Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka,
wdrażając do samodzielności, odpowiedzialności, współdziałania,
poszanowania praw innych ludzi.

Proces kształcenia i wychowania w Naszej Szkole
uwzględnia potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców