STRONA GŁÓWNA

         

Procedury profilaktyczne zapewniające bezpieczne warunki pracy personelu szkoły oraz bezpieczne warunki nauczania
dla dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożenia wirusem SARS-CoV2

______________________________________________________________________________________________________________


DYREKTOR SZKOŁY  Kazimierz Białek        574 824 645

tel. stacjonarny:     15 837 72 23

e – mail:                galkowice19wb@poczta.onet.pl

_______________________________________________________________________________

SZANOWNI RODZICE

Zapraszam Państwa na spotkanie organizacyjne, które rozpocznie się dnia
20 września  2021 r. (poniedziałek) o godz. 1700.

Rodziców dzieci przedszkolnych zapraszam na godz. 1630 a następnie na spotkanie ogólne, tj. na godz. 1700.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szczepienia dzieci i młodzieży 12 – 18 roku życia (przewidywany termin 13.09-19.09)

PROSZĘ O WYPEŁNIENIE DEKLARACJI, KTÓRE OTRZYMAŁO DZIECKO.

DOTYCZY kl. 7 i kl. 8.

Gdy chcę szczepić dziecko, proszę wypełnić deklarację,

(gdy nie chcę szczepić dziecka, proszę napisać jednoznacznie, np. "nie wyrażam chęci zaszczepienia").

Deklaracje powinny zostać zwrócone.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice !


Informujemy, że wyprawkę dla dzieci przedszkolnych sponsoruje Stowarzyszenie.

Pozdrawiamy
Zarząd Stowarzyszenia
________________________________________________________________________________

REKRUTACJA 2020/2021DYŻURY PRACOWNIKÓW PPP

                                                          Informacje ogólne
Misją naszej szkoły jest stworzenie miejsca,
gdzie warunki do nauki znajdzie każde dziecko,
gdzie przekazuje mu się wiedzę i kształtuje umiejętności,
motywuje do systematycznej pracy,
budzi talenty, kształtuje zainteresowania i pasje.

        Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka,
wdrażając do samodzielności, odpowiedzialności, współdziałania,
poszanowania praw innych ludzi.

Proces kształcenia i wychowania w Naszej Szkole
uwzględnia potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców