STRONA GŁÓWNA

INFORMACJA DYREKTORA

 

Od dnia 25 maja w Szkole Podstawowej w Gałkowicach będzie możliwość uczestniczenia uczniów klas I-III w zajęciach
opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas będą mogli skorzystać
z bezpośrednich konsultacji przedmiotowych  z nauczycielem prowadzącym według następującego harmonogramu:

01.06.2020  - język angielski, geografia

02.06.2020 – j. niemiecki, w-f

03.06.2020- j.polski, plastyka matematyka, fizyka, informatyka, technika

04.06.2020 - historia , muzyka, j. polski (kl V)

05.06.2020 – biologia, przyroda, religia

Zajęcia i konsultacje odbywać będą się w godz.800-1100

W zajęciach i konsultacjach nie mogą brać udziału uczniowie z objawami chorobowymi  oraz uczniowie, którzy mieli kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie. Uczniowie, którzy będą chcieli skorzystać z konsultacji z danego przedmiotu proszę o wcześniejszą informację do nauczyciela w celu ustalenia zakresu materiału do realizacji podczas konsultacji.

 

                                                                                                                                                                                              Dyrektor Szkoły

Magdalena Mroczek

_____________________________________________________________________________________________________________


ZDALNE SPOTKANIE WYWWIADOWCZE

 

Szanowni Rodzice

Zapraszam na zdalne spotkanie wywiadowcze, które odbędzie się 21-22.05.2020r.

Wychowawcy klas w czwartek 21.05. prześlą  oceny Państwa dzieci z poszczególnych przedmiotów na maila. W piątek od godz.8oodo 1300  nauczyciele pełnią dyżur telefoniczny, podczas którego będziecie mogli Państwo uzyskać dodatkowe informacje dotyczące edukacji Państwa dzieci.

Poniżej przedstawiam formę kontaktu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów:

Historia- 517 043-650

Chemia, Biologia 791 666 574

J. angielski 730 796 750

J. niemiecki 692 462 369

Geografia- 507 256 709

J.polski kl V -603 209 378

J.polski kl VI -VII -kontakt przez wychowawcę

Matematyka/Fizyka/ informatyka- kontakt przez wychowawcę

Religia 570 -951 105

Edukacja wczesnoszkolna kl II-III  691 845 668

Edukacja wczesnoszkolna kl I- 723 885 167

Przedszkole gr. 3-4 latków -603 393 516

Przedszkole gr. 5-6 latków – 721 558 444

Zaj. specjalistyczne -791 385 126

Logopeda- 505 -916-019

Dyr. Szkoły- 601 -904 -730

 

Dyrektor Szkoły

Magdalena Mroczek

 

 REKRUTACJA 2020/2021DYŻURY PRACOWNIKÓW PPP

                                                          DYREKTOR SZKOŁY                                                                         O G Ł O S Z E N I A

 

 

      Przypominam, że zakres materiału z poszczególnych przedmiotów znajduje się na stronie:

 

                                                                       http://kx45.cba.pl/

 

 

 

a numer telefonu do mnie:  574 824 645

 

Kazimierz Białek

INFORMACJA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały przeprowadzone z rodzicami dzieci przedszkolnych konsultacje. Rodzice dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gałkowicach zadeklarowali, że ich dzieci przy obecnej sytuacji nie będą korzystały ze stacjonarnej opieki w przedszkolu. W związku z powyższym oraz mając na uwadze zapobieganie utrzymującego się zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2  Dyrektor szkoły oraz Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły im. Wincentego Burka w Gałkowicach k. Sandomierza Podjęli decyzję o:

1.Dalszym ograniczeniu funkcjonowania Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gałkowicach

2.Kontynuowaniu zajęć przedszkolnych w formie zdalnej

3.Pozostawaniu Nauczycieli i Dyrektora szkoły do dyspozycji rodziców i dzieci w godzinach swojej pracy.

 

                                                                                                                                                Z poważaniem

Magdalena Mroczek

INFORMACJA

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. WincentegoBurkaw Gałkowicach
oraz Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gałkowicach zostało zawieszone do dnia 24maja 2020r.


Dyrektor Szkoły

Magdalena Mroczek

NFORMACJA DLA UCZNIÓW/ RODZICÓW /

 

Szanowni Państwo w związku z tym, że dni 21-23.04 według przyjętego harmonogramu pracy szkoły, miały być dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, a czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty powoduje konieczność wprowadzenia pewnych zmian. W związku z powyższym organizacja pracy szkoły w tych dniach będzie wyglądała następująco.

    1. W dniach od 21 -23 kwietnia 2020r. nie będą prowadzone zdalne zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.
2.W tych dniach będą odbywać się Konsultacje.
3.Lekcje, które zostały zaplanowane na te dni,  mogą być zrealizowane 24.04.2020 r.
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor Szkoły

Magdalena Mroczek

 

Szanowni  Rodzice , Opiekunowie

 Informuję, że w celu realizowania zdalnego nauczania istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu

do nauki ze szkoły. Jeżeli Państwa dziecko potrzebuje komputera proszę o kontakt z wychowawcami klas lub pod numerem tel. 601-904-730

                                                                                                                                 Dyrektor Szkoły

                                                                                                                             Magdalena Mroczek

 

Proszę nauczycieli o wysyłanie materiałów raz w tygodniu na cały zbliżający się tydzień wyłącznie na adres spgalkowice19@gmail.com  - do soboty włącznie. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwe płynne i terminowe umieszczanie na stronie. Proszę kontrolować poprawność funkcjonowania swoich przedmiotów na kx45@cba.pl

Kazimierz Białek

 


Informacje ogólne
Misją naszej szkoły jest stworzenie miejsca,
gdzie warunki do nauki znajdzie każde dziecko,
gdzie przekazuje mu się wiedzę i kształtuje umiejętności,
motywuje do systematycznej pracy,
budzi talenty, kształtuje zainteresowania i pasje.

        Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka,
wdrażając do samodzielności, odpowiedzialności, współdziałania,
poszanowania praw innych ludzi.

Proces kształcenia i wychowania w Naszej Szkole
uwzględnia potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców