STRONA GŁÓWNA

         

Procedury profilaktyczne zapewniające bezpieczne warunki pracy personelu szkoły oraz bezpieczne warunki nauczania
dla dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożenia wirusem SARS-CoV2

______________________________________________________________________________________________________________

KONTAKT TELEFONICZNY Z DYREKTOREM SZKOŁY

601 904 730

________________________________________________________________________________________________________________


I N F O R M A C J A

Nauczanie zdalne z przedmiotów matematyka, język polski, plastyka, fizyka, informatyka, technika odbywa się za pomocą platformy Microsoft Teams, zaś pliki są umieszczane WYŁĄCZNIE na:

na  Microsoft Teams w zespołach.

Prace można przesyłać na Microsoft Teams lub e-mail: kx45@op.pl.
Do kontaktu telefonicznego (nie dotyczy SMS, MMS) służy nr 574 824 645.

Kazimierz Białek

________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice !

Informujemy, że wyprawkę dla dzieci przedszkolnych sponsoruje Stowarzyszenie.

Pozdrawiamy
Zarząd Stowarzyszenia
________________________________________________________________________________

REKRUTACJA 2020/2021DYŻURY PRACOWNIKÓW PPP

                                                          Informacje ogólne
Misją naszej szkoły jest stworzenie miejsca,
gdzie warunki do nauki znajdzie każde dziecko,
gdzie przekazuje mu się wiedzę i kształtuje umiejętności,
motywuje do systematycznej pracy,
budzi talenty, kształtuje zainteresowania i pasje.

        Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka,
wdrażając do samodzielności, odpowiedzialności, współdziałania,
poszanowania praw innych ludzi.

Proces kształcenia i wychowania w Naszej Szkole
uwzględnia potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców