STRONA GŁÓWNA

Procedury profilaktyczne zapewniające bezpieczne warunki pracy personelu szkoły oraz bezpieczne warunki nauczania dla dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożenia wirusem SARS-CoV2

______________________________________________________________________________________________________________

KONTAKT TELEFONICZNY Z DYREKTOREM SZKOŁY

601 904 730


______________________________________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Dyrektora z dnia 19.10.2020r.

W sprawie przedłużenia zdalnego nauczania do dnia 23.10.2020


Zarządzam przedłużenie ograniczenia funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Kraina

 w Gałkowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Wincentego Burka w Gałkowicach poprzez

 kontynuowanie zdalnego nauczania w okresie do dnia 23.10.2020r.

Dyrektor Szkoły

Magdalena Mroczek


Drodzy rodzice

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora z dnia 11.10.2020 rok w sprawie funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola”Tęczowa Kraina” oraz Szkoły Podstawowej im. Wincentego Burka w Gałkowicach wprowadza się od 12.10.2020 roku do 20.10.2020 roku nauczanie zdalne. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów skontaktują się z Państwem
w celu ustalenia formy i sposobu komunikacji.
Przedstawią także sposoby weryfikacji wiedzy oraz oceniania uczniów w trakcie nauczania zdalnego.

_____________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie "zarządzam", że nauczyciele matematyki, języka polskiego, plastyki, fizyki, informatyki, techniki przebywają na zwolnieniu lekarskim do odwołania. Wkrótce kolejne informacje w tej sprawie na stronie http://kx55.cba.pl/
Kazimierz Białek

Informacja dla kl. 8. W związku ze zwolnieniem lekarskim nauczycieli języka polskiego i matematyki otrzymujecie do samodzielnej pracy zestawy zadań egzaminacyjnych do obowiązkowego wykonania - w miarę możliwości. Zadania będą omawiane i oceniane po powrocie do nauki stacjonarnej. Nie wykonujcie testów z języków obcych. W tym celu naciśnij poniższy link.
tel. 574 824 645_________________________________________________________________________________
Drodzy Rodzice !

Informujemy, że wyprawkę dla dzieci przedszkolnych sponsoruje Stowarzyszenie.


Pozdrawiamy
Zarząd Stowarzyszenia

________________________________________________________________________________

REKRUTACJA 2020/2021DYŻURY PRACOWNIKÓW PPP

                                                          Informacje ogólne
Misją naszej szkoły jest stworzenie miejsca,
gdzie warunki do nauki znajdzie każde dziecko,
gdzie przekazuje mu się wiedzę i kształtuje umiejętności,
motywuje do systematycznej pracy,
budzi talenty, kształtuje zainteresowania i pasje.

        Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka,
wdrażając do samodzielności, odpowiedzialności, współdziałania,
poszanowania praw innych ludzi.

Proces kształcenia i wychowania w Naszej Szkole
uwzględnia potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców