STRONA GŁÓWNA

         

Procedury profilaktyczne zapewniające bezpieczne warunki pracy personelu szkoły oraz bezpieczne warunki nauczania
dla dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożenia wirusem SARS-CoV2

______________________________________________________________________________________________________________


KONTAKT TELEFONICZNY Z DYREKTOREM SZKOŁY

601 904 730


________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice !

Informujemy, że wyprawkę dla dzieci przedszkolnych sponsoruje Stowarzyszenie.

Pozdrawiamy
Zarząd Stowarzyszenia
________________________________________________________________________________

REKRUTACJA 2020/2021DYŻURY PRACOWNIKÓW PPP

                                                          Informacje ogólne
Misją naszej szkoły jest stworzenie miejsca,
gdzie warunki do nauki znajdzie każde dziecko,
gdzie przekazuje mu się wiedzę i kształtuje umiejętności,
motywuje do systematycznej pracy,
budzi talenty, kształtuje zainteresowania i pasje.

        Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka,
wdrażając do samodzielności, odpowiedzialności, współdziałania,
poszanowania praw innych ludzi.

Proces kształcenia i wychowania w Naszej Szkole
uwzględnia potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców